Naturlig Skjønnhet 970x250
categories
Tekst annonser
Din egen kropp er den eneste
legen du trenger!
Helbredelse med lys
Health Angel Academy

Health Angel Academy

Firmabeskrivelse
Behandlingen med Chiren/StarLight er et Biofeedback-system, hvor ditt eget lys sørger for at kroppen kommer i balanse igjen og at immunforsvaret ditt gjenopprettes. Din egen kropp er den eneste legen som duger.. Chiren/StarLight leter etter årsakene til problemene og bekjemper disse. Følgene eller symptomene forsvinner deretter fordi kroppen ordner opp. Du kan få hjelp til å bli kvitt symptomene raskere, men først må årsaken oppheves.


Finne og fjerne årsaker.

 

Cellene i kroppen avgir cirka 100.000 lysimpulser per sekund. Disse lysimpulsene består av fotoner (= lyspartikler) med ulik frekvens. Når cellen fungerer bra er lyset koherent. Det betyr at impulsen kan sammenlignes med en laserstråle.

 

Når det forstyrres, svekkes lyset og det blir kaotisk. Etter hvert blir det like dårlig som en lyspære. En lyspære avgir nemlig meget tregt og kaotisk lys.

Lysimpulsene fra cellene styrer alle biokjemiske prosessene i kroppen.

Behandlingen med Chiren/StarLight er et Biofeedback-system, hvor ditt eget lys sørger for at kroppen kommer i balanse igjen og at immunforsvaret ditt gjenopprettes.

Din egen kropp er den eneste legen som duger..

 

Chiren/StarLight leter etter årsakene til problemene og bekjemper disse. Følgene eller symptomene forsvinner deretter fordi kroppen ordner opp. Du kan få hjelp til å bli kvitt symptomene raskere, men først må årsaken oppheves.

 

Diagnose

 

Terapien består av en korrigering av forstyrrelsene i lyset fra cellene. Korrigeringen foregår ved å endre kaotiske lysimpulser, d.v.s korrigere frekvensen i cellene.

 

Under diagnosen ser man først på hvilke systemer i kroppen som fungerer godt.

Dette gjøres gjennom målinger på akupunkturpunkter på hender og føtter. Disse akupunkturpunktene befinner seg i ’enden’ av lysbanene, som knytter sammen alle kroppsdelene. Lysbaner er det samme som meridianer. Hver meridian tilhører et organ i kroppen, så vi måler tilstanden i organene/systemene i kroppen.

Først foretas en punktmåling av meridianene på hender og føtter for å se hvilke kroppsdeler som fungerer bra og hvilke dårlig.

 

Godt fungerende systemer vises på bildeskjermen som en vannrett linje.

Mindre godt fungerende systemer gir en fallende linje.

Jo kraftigere linjen faller, jo dårligere er organet, eller jo flere forstyrrelser er det.

Disse organene har én eller flere funksjonsfeil. Deretter testes det ut kjente frekvenser av mulige forstyrrelser på punktene som viser en funksjonsfeil. Frekvensene som vi tester har alle de omvendte frekvensbølgene av forstyrrelsene. Siden to motsatte bølger av samme frekvens nøytraliserer hverandre, oppheves forstyrrelsen og måleresultatet vil igjen vise en vannrett linje. Når dette oppnås, vet vi at vi har funnet årsaken til forstyrrelsen. Dette gjøres for maksimalt 8 problemer om gangen.

 

 

BEHANDLING

 

Behandlingen består av å gi de motsatte frekvensene av forstyrrelsene. Under behandlingen holder man i to glassrør.

Det ene glassrøret overfører lyset som avgis av kroppen til Chiren/StarLight®. Dette skjer via glassfiberkabler.

I Chiren/StarLight blir lyset delt opp i harmonisk og disharmonisk lys.

Det gode, harmoniske lyset forsterkes og gis tilbake til kroppen via det andre glassrøret.

Det disharmoniske lyset inverteres (dannes om til den motsatte bølgen) og gis tilbake til kroppen. Siden det inverterte lyset nøytraliserer den kaotiske delen av lyset, oppheves forstyrrelsene.

 

På denne måten kan Chiren/StarLight® rette opp 70 % av forstyrrelsene i kroppen. De øvrige 30 % spores opp gjennom målinger og behandles ved hjelp av energetiske medikamenter.

Behandlingen gjør at immunforsvaret får de beste vilkårene og klarer å ordne opp problemene selv. Etter avsluttet behandling må kroppen trene opp immunforsvaret igjen. Derfor vil du nok bli forkjølet en gang i blant, men når du lar kroppen ordne opp selv, vil du fort bli frisk igjen. Den første gangen kan det ta opp til 2 uker, men neste gang bare 2 dager og deretter slipper du problemene helt. Den eneste advarselen som vi vil gi er å være oppmerksom på utbrenthet. Det må lyttes mer til selve kroppen.

 

 

Dysleksibehandling

 

Mot slutten av hver behandlingsøkt gis en såkalt dysleksibehandling.

Denne behandlingen ble opprinnelig utviklet for dysleksipasienter, men den har en positiv effekt på alle personer.

Årelang erfaring har vist at hovedårsaken til dysleksi er mangelfullt samarbeid mellom hypofysen og epifysen (pinealkjertelen), slik at hjernehalvdelene ikke er integrert. Denne terapien retter seg hovedsakelig mot disse kjertlene. Da vi oppdaget dette bestemte vi oss for å gi denne terapien også til kreftpasienter, siden vi mente at årsaken til denne sykdommen ligger i hypofysen. Det viste seg at antallet behandlinger for kreftpasienter kunne reduseres med 40 % på grunn av denne dysleksibehandlingen. Deretter bestemte vi oss for å gi denne terapien til alle. Barn under 12 år får ikke denne behandlingen, med mindre de er dyslektiske.

 

 

Invertert elektronrotasjon

 

Et meget vanlig problem er den såkalte inverterte rotasjonen.

Folk som er utsatt for dette merker det først og fremst fordi de er slitne. Når man står opp sliten etter en god natts søvn, er sjansen stor for at man har en invertert rotasjon.

Når elektronrotasjonen (dvs. elektronene i selve atomet) går feil vei, er men resistent mot alle behandlingsformer. Sjansene er til og med store for at man reagerer motsatt på medisiner eller at medisinene ikke virker i det hele tatt. Kroppen virker mot seg selv. Man kan også utvikle stadig flere allergier. Denne tilstanden kan rettes opp med en behandling på et par minutter. Tilstanden kan ikke bekreftes av den medisinske vitenskapen, siden medisinere begrenser seg til de kjemiske prosessene, mens dette er et rent fysisk fenomen. En invertert elektronrotasjon forårsakes alltid av et eksternt magnetfelt, enten elektromagnetisk eller jordmagnetisk.

 

ARR

 

A) Operasjonsarr

Operasjonsarr forstyrrer ofte gjennomstrømningen av lysbanene, siden lysbanene (meridianene) ble kuttet over under operasjonen. Fra det øyeblikk opptrer det forstyrrelser i systemet og disse kan ikke utbedres før lysbanen er gjenopprettet. Arrvev er dødt vev. Ved å tilføre energi forsvinner arrvevet og meridianene gjenopprettes. Normalt vev erstatter arrvevet.

Dette kjenner du fordi arret blir mykere, og ufølsomheten eller overfølsomheten forsvinner.

Cirka 50 % av arrene forsvinner helt.

B) Energetiske arr.

Det kan også oppstå energetiske arr. Dette skjer for eksempel ved en nakkesleng. Da rives et energifelt i kroppen av. Dette kaller vi et energetisk arr. Det behandles også med den såkalte arrbehandlingen.

 

 

ALLERGI

 

Allergier skyldes overfølsomhet i slimhinnene i kroppen.

Medisinbruk eller unngåelse av visse matvarer er ingen løsning. Antallet allergier bare øker. Det er (igjen) fordi årsaken ikke er fjernet. Medisinbruk eller unngåelse av matvarer gjør ikke noe med årsaken. Hver allergi bygger på en grunnleggende forstyrrelse. Når man fjerner denne, er alle allergiproblemene løst en gang for alle. Vi kan finne og fjerne årsaken.

Eventuelt kan det være nødvendig å invertere allergenene på energetisk vis, slik at de slipper taket på slimhinnene. Da er allergien også borte. Dette er imidlertid som regel ikke nødvendig.

 

 

Hvem kan ikke behandles?

 

Siden immunforsvaret gjenopprettes, er denne behandlingen uegnet for personer som har gjennomgått en organtransplantasjon. Da vil kroppen nemlig frastøte det implanterte organet i løpet av kort tid. Også andre fremmedlegemer i kroppen blir forsøkt frastøtt. Personer med shunt, plastårer eller en griseklaff i hjertet kan heller ikke bli behandlet.

Øvrige metalldeler som pacemakere eller store deler som hofter, kunstige hjerteklaffer, skruer osv. er ikke til hinder for behandlingen.  Det er imidlertid slik at denne typen deler har en frekvens som avviker fra kroppens og derfor vil de hele tiden kunne være en forstyrrende faktor.

 

 

Hva kan behandles?

 

I utgangspunktet kan alle funksjonsforstyrrelser i kropp og sjel behandles.

Dette kommer av at vi ikke behandler sykdommer, men utelukkende gjenoppretter kroppens immunforsvar til å kunne kjenne igjen og løse problemene på egen hånd. Dette tar som regel 5-6 behandlinger. Noen ganger flere. Antallet nødvendige behandlinger er avhengig av kroppens evne til å regulere seg selv. Kropper med en høy regenerasjonshastighet trenger som regel færre behandlinger. Barn og dyr inngår i den kategorien.

 

 

 

Forskjellen med andre behandlinger

 

Det finnes et stort antall alternative terapier, cirka 2000. Det finnes også noen som er veldig lik biofotonterapien. Særlig diagnosesystemet brukes ganske ofte.

Diagnosen basert på måling av akupunkturpunkter kalles også elektroakupunktur etter Volls metode. Hos andre sammenlignbare diagnosemetoder måles kun endepunktene, men dette er på langt nær nok for en god diagnose. Dessuten avhenger alt av en god tolkning av bildet som oppstår etter måling av minst 100 punkter, slik våre terapeuter pleier å gjøre.

Glasselektrodene utgjør en annen viktig forskjell. Siden vi arbeider med fotoner, er en god ledning av lyset absolutt nødvendig. Derfor er metallelektroder og kabler uegnet. Disse slipper nemlig kun gjennom meget lave frekvenser, mens mange problemer, særlig de kroniske, finnes i det høyere frekvensområdet. Derfor er glassfiberkabler et absolutt krav.

Til slutt, Johan Boswinkel har gjennom 25 års erfaring og vellykkede behandlinger av mer enn 20 000 kroniske pasienter styrket diagnose- og behandlingsmetoden innen fotonkoherensterapien med sin innsikt i hvordan mennesket fungerer i sitt eget nærmiljø.

 

 

Johan Boswinkel

 

Johan Boswinkel ble født 25. desember 1950 i Rotterdam. Han er en ener i verden innen bruk av biofotoner, særlig i forbindelse med endringer i kvaliteten av fotonemisjonen. 

For å forstå biofotoner bedre har han studert fysikk, samt akupunktur, homøopati og sykepleie. Dessuten har han tatt den tyske ”Heilpraktiker” utdanningen.

Biofotoner finnes i alle systemer, og siden 1982 har han arbeidet med dette uavbrutt.

Han har allerede utviklet ulike instrumenter, og flere tusen av dem er i bruk verden rundt. Med instrumentene kan man forbedre kvaliteten på betong.  Men også melk, plantefrø, hester, hunder, katter og gris kan få bedre kvalitet gjennom behandling. I 1988 løste han gresshoppeplagen i Afrika.

Han har skrevet flere artikler, og noen av disse er publisert på nettstedet www.healthangel.com.

 

Han er egentlig en slags Sherlock Holmes som alltid leter etter årsakene bak problemene. For det viktigste er å gjøre noe med årsakene.

For tiden utdanner han mange terapeuter innen syntesetenkning, noe som kan kalles hans spesialitet. Det krever masse kunnskap, erfaring og særlig intuisjon.

Han har bodd i New-Zealand, USA, Frankrike, Tyskland og Sveits for å høste praktiske erfaringer og for å drive forskning. Nå har Health Angel flere filialer over hele verden.

Apparatene som Johan Boswinkel har utviklet de siste 15 årene er i daglig bruk i mange land verden over.
Nettadresser
Health Angel Academy - http://www.healthangel.nl/default.asp?pagina=459&menu=426&GID=4
Kontakt
Nedre Storgate
3015 Drammen
Telefon: 32833200
Bransje
Alternativ Behandling
Nøkkelord
chiren | starlight | biofoton | foton | terapi | lysterapi | foton | fotoner | lys | lyspartikler | lysimpulser | celler | akupunktur | lysbaner | punktmåling | frekvenser
Offisielle opplysninger
Organisjasjonsnummer
993405973
Se i flere opplysningstjenester
Besøk
Hjemmeside - http://www.healthangel.nl/default.asp?pagina=459&menu=426&GID=4
Annonse/Bilde
Slideshow
Galleri